Dolo Group
Menu

HIDROMACH EMERGENCY DOLO, SL

HIDROMACH EMERGENCY DOLO, SL

EMPRESA:
Després de tres anys d'investigació i desenvolupament del producte Hidromach en les seves dues variants (com a planta d'obra civil per generació massiva d'aigua i el Hidromach Emergency Dolo (HED) com a unitat autònoma i transportable) i el seu èxit en diferents certàmens, s'ha decidit iniciar la construcció del primer prototip de HED, transportable i autosuficient energèticament, amb l'objectiu de validar la tecnologia empíricament i la seva eficiència. Per a això, es crea una nova companyia HIDROMACH EMERGENCY DOLO, SL a finals del 2011, per a la fabricació del primer prototip a escala real, i la seva posterior comercialització, previst per a finals de maig del 2012.

PRODUCTE:
L'Hidromach Emergency Dolo (HED) és un generador atmosfèric d'aigua, és a dir, mitjançant deshumidificació / condensació extreu aigua de la humitat de l'aire. HED produeix aigua potable pura que mineralitza per al consum humà. A diferència d'altres generadors d'aigua atmosfèrica existents al mercat, HED incorpora tecnologia pròpia, que garanteix els majors rendiments en qualsevol condició externa, i amb el menor consum elèctric.

CONTACTE:
Col·lònia Jordana s/n
17860 Sant Joan de les Abadesses (Girona)
Telf. (+34) 972 720 429
Mobile. 650 56 74 50