Dolo Group
Menu

Partners

Partners
Clau de Temes

Clau de Temes - Experts en propietat industrial i intel·lectual. Tot allò que necessiteu per a una adequada protecció dels vostres actius.

Tronic Electronica i Electricitat, SL

Tronic - Electrònica i electricitat. Combinació de Tecnologia verda per aconseguir estalvi energètic per un Mercat Global.

Leitat Techological Center

Leitat - Centre Tecnològic. Creen valor econòmic, social i sostenible, amb projectes R+D i processos tecnològics des de la innovació i la creativitat.

Asmitec

ASMITEC - Assitència i millora tècnica industrial. Construcció d'elements metàl•lics.

On TestingOn Testing

ON Testing - Disseny i producció d'equips electrònics.

Argos Consultors

Argos Consultors - Consultoria i estrategia d'empresa.

Tàctic.cat

Tàctic - Comunicació, disseny i web.