Dolo Group
Menu

DoloGroup on the KijkMagazine

DoloGroup on the KijkMagazine

Article about water on the Kijk Magazine (Holland) with an interview with Xavier Doló, and taking the example of Hidromach and the Kit Water Dolo

És una reflexió sobre l’aigua, l’ús que en fem, la necessitat que tenim, i els problemes als que estem arribant.
Actualment l’aigua és la més gran preocupació mundial, més que el terrorisme, entre d’altres; fins ara, la hem utilitzat sense mesura: pel petroli, creació d’energia... Hem arribat a contaminar tanta aigua, que les reserves mundials d’aigua dolça estan baixat a nivells de sequera indiscriminada, i fins ara no ens hem adonat de la importància de tenir aigua neta.
Al món han anat sorgint diverses solucions per obtenir aigua: des de capturar gotes de la boira, fins a dessalar el mar..., però el cost és molt superior al resultat obtingut.
Es presenta la nostra màquina Hidromach, com una possible solució en condensació atmosfèrica, però no arriba, i és degut als interessos que els governs tenen amb les grans empreses dessaladores (altament contaminants).

- Read the article (PDF)

- Read the whole magazine - KIJKmagazine (PDF)

- Visit the Kijk Magazine site